Health check

Heeft uw SQL Server problemen? Of is uw omgeving gegroeid, en wilt us een onafhankelijke controle? Hierbij kunnen wij helpen, net als veel klanten voor u.
Worden alle backups gemaakt? Zijn de juiste onderhoudstaken gedaan? Is de hardware nog geschikt? In een of twee dagen controleren en analyseren we uw SQL Server.
Hierna leveren we een rapport met de geconstateerde pijnpunten, en helpen u en uw team om deze pijnpunten op te lossen. Met praktisch uitvoerbare tips en toegesneden op uw specifieke situatie.

Leave a Reply